2020-09-10 08:23:08

OBAVIJEST O PROVEDBI POMOĆNIČKIH ISPITA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA DO 15. LISTOPADA 2020. GODINE

Od 10. rujna do 15. rujna kandidati se prijavljuju u uredu pedagoginje (za prijavu je potrebna preslika svjedodžbe završnog ispita)


Obrtnička škola Slavonski Brod