2020-09-01 09:06:32

Jesenski upisni rok
   Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., 1.rujna 2020 u 12:00 sati objavit će se konačne ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku i biti omogućen ispis upisnica.
 
Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u jesenskome upisnom roku trebaju do 2. rujna do 16:00 sati u srednju školu osobno ili elektronički dostaviti upisnicu i dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja.
 
Dokumente (skenirane ili slikane) može elektroničkim putem poslati samo roditelj/skrbnik učenika na email: upisi20.ossb@gmail.com
 
Dokumenti potrebni za upis su:
1. Potpisana UPISNICA
2. Ugovor o naukovanju (četiri primjerka, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda)
3. Liječničku svjedodžbu medicine rada*
*osim učenika koji se upisuju na osnovi Rješenja Ureda o primjerenom programu obrazovanja, Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjerevanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika dostavljaju navedeno Rješenje i stručno mišljenje školskog liječnika
**učenici koji se upisuju za zanimanje modni tehničar dostavljaju samo potpisanu UPISNICU i potvrdu nadležnog školskog liječnika

Obrtnička škola Slavonski Brod