2019-10-18 11:27:00

NATJEČAJ Za sudjelovanje u Erasmus+ projektu NEW T.E.A.M. – Novo učenje, iskustvo i mobilnost – NOVI TIM za školsku godinu 2019./2020.

Objavljen je natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu.

Dragi učenici Obrtničke škole Slavonski Brod,

     Pozivamo vas za sudjelovanje u novom Erasmus+ projektu „NEW T.E.A.M – Novo učenje, iskustvo i mobilnost – NOVI TIM“ koji će se provoditi u školskoj godini 2019./2020.

Tekst natječaja pogledajete ispod.

 

NATJEČAJ

Za sudjelovanje u projektu

NEW T.E.A.M. – Novo učenje, iskustvo i mobilnost – NOVI TIM za školsku godinu 2019./2020.

Dragi učenici Obrtničke škole Slavonski Brod,

Pozivamo vas za sudjelovanje u novom Erasmus+ projektu „NEW T.E.A.M – Novo učenje, iskustvo i mobilnost – NOVI TIM“ koji će se provoditi u školskoj godini 2019./2020.

Mobilnosti će se odvijati u sljedećim terminima:

Braga, Portugal – 16 učenika – od 18.01.2020. do 08.02.2020. Ubeda, Španjolska – 16 učenika – od 13.04.2020. do 03.05.2020.

U projektu će moći sudjelovati učenici koji u školskoj godini 2019./2020. pohađaju sljedeće razrede.

Razredi

Zanimanja

Broj učenika

Mjesto mobilnosti

Zemlja mobilnosti

Vrijeme boravka

drugi i treći

Kuhar

5

Braga

Portugal

3 tjedna

drugi i treći

Konobar

5

Braga

Portugal

3 tjedna

drugi i treći

Keramičar

6

Braga

Portugal

3 tjedna

drugi i treći

Stolar

5

Ubeda

Španjolska

3 tjedna

drugi i treći

Krojač

5

Ubeda

Španjolska

3 tjedna

drugi i treći

Frizer

6

Ubeda

Španjolska

3 tjedna

Pozivamo vas da proučite dokumentaciju koja se nalazi u prilogu Natječaja te da započnete prikupljati svu potrebnu dokumentaciju koju će te  priložiti uz vašu Prijavu. Sastavni dio ovog natječaja su obrasci koje možete preuzeti sa web-stranice škole (Obrazac - iskaz interesa, Obrazac – prijavni obrazac, Obrazac - suglasnost roditelja). 

Prijava na mobilnost treba sadržavati:

Obrazac za iskaz interesa Prijavni obrazac Suglasnost roditelja Motivacijsko pismo

Prilikom odabira svih prijavljenih kandidata primjenjujemo razrađene kriterije bodovanja.

Natječaj traje do 30.10.2019. godine. Sve važne informacije vezano za projekt možete pratiti na web - stranici škole pod Projekti – novosti EU projekata te na Facebook stranici Erasmus+ NEW TEAM. 

KRITERIJI BODOVANJA

pri prijavi učenika za sudjelovanje u projektu

NEW T.E.A.M. – Novo učenje, iskustvo i mobilnost – NOVI TIM

Opći uspjeh u svim dosad završenim razredima srednje škole (prosjek na 2 decimale) na principu ocjena = bod Prosječna ocjena iz stručnih predmeta u dosad završenim razredima (prosjek na 2 decimale) na principu ocjena = bod Pohvala na kraju prethodnog razreda donosi dodatnih 5 bodova Engleski jezik (zaključene ocjene iz svih razreda) na principu ocjena = bod Ocjena iz vladanja (3 -  uzorno, 2 -  dobro, 0 -  loše)  Socijalne i jezične vještine (nastavnik u imenovanom Povjerenstvu će procijeniti vašu spremnost i motivaciju za ovakvu vrstu mobilnosti i uzet će se u obzir prosječna vrijednost) – maksimum 10 bodova Kratka pisana provjera znanja stručnih izraza na engleskom jeziku – maksimum 5 bodova

DODATNI BODOVI

Sudjelovanja u školskim i izvanškolskim aktivnostima, natjecanjima i smotrama 5 bodova Motivacijsko pismo na engleskom jeziku 5 bodova PowerPoint ili video-prezentacija svog smjera ili školovanja u Obrtničkoj školi Slavonski Brod 5 bodova

NEGATIVNI BODOVI

Odgojne mjere (Opomena je -2 bodova, ukor -4, a opomena pred isključenje -6 bodova) Neopravdani sati u svim razredima (5-9 sati je -1 bod, 10-14 sati su -2 boda, 15-19 sati su -3 boda, 20-24 sata su -4 boda, 25-29 sati -5 bodova, 30 i više neopravdanih sati izostanaka -8 bodova.) Svi mogući negativni bodovi se oduzimaju od ukupnih bodova  i na taj se način sumira konačan broj bodova za rangiranje

Obrtnička škola Slavonski Brod