preskoči na sadržaj

Obrtnička škola Slavonski Brod

 > Natječaji
Obavijest o prijemu izabranih kandidata - siječanj 2021.

Obavijest o prijemu izabranih kandidata po raspisanom natječaju objavljenog 11. prosinca 2020. godine se nalazi u prilogu.


Poziv na razgovor

Poziv na razgovor - intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja od 11. prosinca 2020. godine se nalazi u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti:
Poziv na razgovor-sijecanj 2021..pdf


Obavijest o prijemu izabranih kandidata

Obavijest o prijemu izabranih kandidata po raspisanom natječaja se nalazi u prilogu.


Poziv na razgovor s kandidatima


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Pun tekst natječaja nalazi se u prilogu ispod.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj prosinac II. 2020,.pdf


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

1. spremač/-ica na određeno puno radno vrijeme (do šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu) - 1 izvršitelj.

Punt tekst natječaja se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj prosinac 2020,.pdf


NATJEČAJ za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Slavonski Brod

Raspisuje se natječaj za nagrađivanje izvrsnosti „IZVRSNOST JE IN“ za dodjelu osam nagrada u ukupnom iznosu od 20.500,00 kn.
Pravo na sudjelovanje na natječaju i pravo na nagradu imaju učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija koji su državljani Republike Hrvatske i koji su u protekloj školskoj/akademskoj godini 2019./2020. postigli izvrstan uspjeh. Mogu se natjecati:

• svi učenici i studenti polaznici obrazovnih ustanova čije je sjedište u gradu Slavonskom Brodu, kao i
• učenici i studenti koji su rođeni i živjeli ili žive dulje od 10 godina na područjima općina Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina, Sibinj, Podcrkavlje, Bukovlje, Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci Garčin, Donji Andrijevci, Vrpolje, Velika Kopanica, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac ili grada Slavonskog Broda, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Pun tekst natječaja kao i prijavnica se nalaze u prilogu.


Javni poziv

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Manuela Tomljenović, 6. 11. 2017.

Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9, Slavonski Brod, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) dana 06. studenog 2017. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

   

1. nastavnik turističke geografije Hrvatske - jedan (1) izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat nastave tjedno

2. nastavnik računarstva - jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati nastave tjedno

3. nastavnik stručnih predmeta iz ugostiteljstva - jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

4. stručni suradnik pedagog, jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Za zasnivanje radnog odnosa kandidati osim općih uvjeta sukladno zakonskim propisima o radu trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, rodni list, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, potvrdu o stažu osiguranja  HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9,  35 000 Slavonski Brod.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Obrtničke škole:

http://ss-obrtnicka-sb.skole.hr, pod  NATJEČAJ.

 

 

 

                                                                                Ravnatelj Obrtničke škole

                                                                                     Josip Miklaušić, prof.
Obavijest o rezultatima provedenog natječaja

Obavijest o prijemu izabranih kandidata po raspisanom natječaju se nalazi u prilogu.


Poziv na razgovor - intervju

Poziv na razgovor - intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja od 7. listopada 2020. godine održat će se prema rasporedu u prilogu.


NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 7.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Obrtnička škola Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod, odlukom ravnateljice Anite Holub, prof. dana 7. listopada 2020. godine raspisuje:


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. suradnik u nastavi za frizere na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj,
2. suradnik u nastavi za građevinska zanimanja na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj,
3. suradnik u nastavi za krojače na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj,
4. suradnik u nastavi za pekare na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj,
5. suradnik u nastavi za pedikere na neodređeno nepuno  radno vrijeme od 29 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj, 
6. nastavnik računarstva na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati nastave tjedno- 1 izvršitelj,
7. nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 18 sati nastave tjedno -  1 izvršitelj,
8. nastavnik hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj,
9. nastavnik politike i gospodarstva na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati nastave tjedno– 1 izvršitelj,
10. spremačicu na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj.

Uvjeti i pun tekst natječaja nalaze se u prilogu.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj listopad 2020. god.pdf


Rezultati natječaja- veljača 2020.

Poziv na razgovor

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Priloženi dokumenti:
Natjecaj veljaca 2020..pdf


Obavijest o prijemu izabranih kandidata

Poziv na razgovor s kandidatima

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Priloženi dokumenti:
Natjecaj sijecanj 2020..pdf


Obavijest o prijemu izabranih kandidata

Poziv na razgovor s kandidatima

Priloženi dokumenti:
Natjecaj.pdf


Natječaj 9.10.2019.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj listopad 2019..pdf


Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest kandidatima natječaja

Priloženi dokumenti:
obavijest kandidatima.pdf


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Obrtničke škole Slavonski Brod i Pravilnika o radu Obrtničke škole Slavonski Brod, Obrtnička škola Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod, dana 3. travnja  2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. nastavnik/ica stručno-teorijskih predmeta iz ugostiteljstva– jedan (1) izvršitelj na određeno

    puno radno vrijeme (do povratka radnice na radno mjesto),

2. nastavnik/ica računarstva– jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 7 sati

    nastave tjedno do 30. lipnja 2019. godine,

3. nastavnika/ica turističke geografije-jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-

    1 sat nastave tjedno (do povratka radnice na radno mjesto).

Pun tekst natječaja nalazi se u prilogu ispod.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj travanj 2019..pdf


Obavijest o prijemu kandidata

Priloženi dokumenti:
scan0672.pdf


Poziv na razgovor s kandidatima za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika

Razgovor s kandidatima - intervju održat će se u utorak 26. ožujka 2019.. Popis i detaljne upute nalaze se u prilogu.

Priloženi dokumenti:
HJ-poziv na intervju.pdf


Obavijest o prijemu izabranog kandidata

Priloženi dokumenti:
scan0659.pdf


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Obrtničke škole Slavonski Brod i Pravilnika o radu Obrtničke škole Slavonski Brod, odlukom ravnateljice Anite Holub, prof., Obrtnička škola Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod, dana 5. ožujka  2019. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. nastavnik/ica hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice na radno mjesto) u Obrtničkoj školi Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod

Tekst natječaja i uvjeti nalaze se u prilogu ispod.

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj HJ.pdf


Obavijest o testiranju kandidata

Priloženi dokumenti:
poziv na testiranje racunalstvo.pdf


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Obrtničke škole Slavonski Brod i Pravilnika o radu Obrtničke škole Slavonski Brod, odlukom ravnateljice Anite Holub, prof., Obrtnička škola Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod, dana14.veljače  2019. godine raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

1. nastavnik računarstva – jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme u

   Obrtničkoj školi Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod

Tekst natječaja i uvjeti nalaze se u prilogu ispod.


Rezultati natječaja za 03.01.2019.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) odlukom ravnateljice Obrtnička škola Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod, dana 3. siječnja 2019. godine raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

1. spremačica škole, jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja)

Tekst natječaja i uvjete možete vidjeti u prilogu ispod.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj sijecanj 2019.pdf


Rezultati natječaja za 22.10.2018.

Priloženi dokumenti:
scan0477.pdf


NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Priloženi dokumenti:
Natjecaj listopad 2018.pdf


Obavijest o testiranju kandidata natječaja:

    Na temelju odluke Školskog obora Obrtničke škole Slavonski Brod donesene na sjednici Školskog odbora dana 16. kolovoza 2018. godine, a sukladno uvjetima natječaja raspisanog dana 19. srpnja 2018. godine za radno mjesto domara – ložača Obrtničke škole Slavonski Brod, na testiranje radne sposobnosti koje će se održati dana 23. kolovoza 2018. godine u Obrtničkoj školi Slavonski Brod, Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod pozivaju se Mario Vlainić u 8:00 sati  i Nikola Knežević 10:00 sati. 

Predsjednik Školskog odbora

Obrtničke škole Slavonski Brod

Krešimir Grubanović, prof.

Ravnateljica

Obrtničke škole Slavonski Brod

Anita Holub, prof.

 

Priloženi dokumenti:
Obavijest o testiranju.pdf


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Manuela Tomljenović, 6. 11. 2017.

Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9, Slavonski Brod, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) dana 06. studenog 2017. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

   

1. nastavnik turističke geografije Hrvatske - jedan (1) izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat nastave tjedno

2. nastavnik računarstva - jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati nastave tjedno

3. nastavnik stručnih predmeta iz ugostiteljstva - jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

4. stručni suradnik pedagog, jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Za zasnivanje radnog odnosa kandidati osim općih uvjeta sukladno zakonskim propisima o radu trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, rodni list, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, potvrdu o stažu osiguranja  HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9,  35 000 Slavonski Brod.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Obrtničke škole:

http://ss-obrtnicka-sb.skole.hr, pod  NATJEČAJ.

 

 

 

                                                                                Ravnatelj Obrtničke škole

                                                                                     Josip Miklaušić, prof.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


Popis udžbenika

Popis udžbenika za školsku 2020./21. godinu

Pri nabavi udžbenika obratite pažnju na udžbenike stranog jezikaSvaki učenik uči samo jedan strani jezik te kupuje udžbenike samo za onaj jezik koji uči - njemački ili engleski, osim zanimanja KUHAR, SLASTIČAR, KONOBAR koji uče oba jezika.

Također, obratite pažnju na udžbenike za vjeronauk i etiku, kako ne biste kupili oba udžbenika, već samo za onaj izborni predmet za koji ste se opredijelili.

1. razred

2. razred

3. razred

Raspored zvonjenja

Prva smjena

       1.   7.10-7.50
       2.   7.55-8.35
       3.   8.40-9.20
       4.  9.30-10.10
       5.  10.20-11.00
       6.  11.10-11.50
       7.  11.55-12.35       

Druga smjena

      1.   13.20-14.00
      2.   14.05-14.45
      3.   14.55-15.35
      4.   15.45-16.25
      5.   16.35-17.15
      6.   17.20-18.00
      7.   18.05-18.45

Oglasna ploča
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Obrtnička škola Slavonski Brod / Vladimira Nazora 9, HR-35000 Slavonski Brod / www.ss-obrtnicka-sb.skole.hr / ured@ss-obrtnicka-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju